ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης και εξοπλισμού
καταστημάτων Retail.

Ο όμιλος Voyatzoglou με παρουσία στην Ελλάδα και την Ρουμανία κατέχει από το 1992 ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στην επίπλωση καταστημάτων Retail και στον εξοπλισμό Αποθηκών και Κέντρων διανομής που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των Intralogistics - Industry 4.0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Συστήματα μεταλλικών ραφιών αποθήκης - Συστήματα αυτόματης αποθήκευσης & διακίνησης προϊόντων ( Intralogistics - Industry 4.0 )

TOP