Γενικά Στοιχεία

Κατηγορία: Κύριας Αγοράς
Κωδικός Μετοχής: ΒΟΣΥΣ
Υπερκλάδος – Κλάδος: Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες – Προμηθευτές Βιομηχανίας
Τύπος Μετοχής: Κοινή Ονομαστική

Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων: Περάκη Αφροδίτη

Δραστηριότητα:

1. Εμπορία και Διανομή Τεχνικών Προϊόντων
2. Ολοκληρωμένες Λύσεις Εξοπλισμού Καταστημάτων & Αποθηκών (Έργα)

Έτος Ίδρυσης: 1992
Εισαγωγή στο ΧΑΑ: 26/10/2000

Προσωπικό Εταιρείας / Ομίλου
80/107

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού.

Aντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου.

Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου.

Μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Γιαννουλόπουλος του Γεωργίου.
Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου.

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Γεώργιος Μπακάκος του Κων/νου.
Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου.

Τα υπόλοιπα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

Εμπορικός Διευθυντής - Μιχάλης Κατσίνας του Αναστασίου.
Διευθυντής Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών Προϊόντων - Καράμπελας Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου.
Διευθυντής Logistics - Παναγιώτης Πρέκας του Ευάγγελου.
Διευθυντής Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδας - Χρήστος Αγγέλης του Κωνσταντίνου.
Διευθυντής & Διαχειριστής Θυγατρικής Ρουμανίας - Σπύρος Μαλλιόγλου του Στέργιου.
Διευθυντής Μηχανογράφησης - Σπύρος Κατσιμιλής του Νικολάου.
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου - Μαριάνθη Λάππα του Περικλή.
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων - Αφροδίτη Περάκη του Εμμανουήλ.

Διεύθυνση

12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας,
144-51 Μεταμόρφωση, Αττική
Τηλέφωνο: +30-210-2888600
Fax: +30-210-2888699

TOP