Ιστορική αναδρομή

Ενημερωθείτε για τα σημαντικότερα γεγονότα της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE

ΙΔΡΥΣΗ
1992

Ίδρυση της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ

To 1992 ιδρύεται η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε., με την συγχώνευση τριών εταιριών της οικογένειας Βογιατζόγλου, οι οποίες δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών στο εμπόριο και διανομή υλικών επιπλοποιίας και στον εξοπλισμό καταστημάτων τροφίμων (super-markets). Σκοπός της συγχώνευσης ήταν ο καλύτερος έλεγχος και συντονισμός των εργασιών των επιμέρους επιχειρήσεων καθώς και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Σταδιακά η εταιρία εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες μονάδες του κλάδου επενδύοντας σε σύγχρονα μέσα και εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους πωλήσεων, οργάνωσης και διοίκησης.

1995

Ανάπτυξη εταιρείας στη αγορά DIY

To 1995 η εταιρία επεκτείνει τις δραστηριότητες της και αφ’ ενός αναπτύσσεται στο χώρο των προϊόντων ιδιοκατασκευών (do-it-yourself) αναπτύσσοντας συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες super-markets τεχνικών προϊόντων και αφ’ ετέρου οργανώνει τμήμα έργων το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού Καταστημάτων, όχι μόνο food αλλά και non food, καθώς και εξοπλισμού Αποθηκών.

1996

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Το 1996, η εταιρία ξεκινά την κατασκευή ιδιόκτητων αποθηκών στην περιοχή Μεταμόρφωσης Αττικής και εγκαινιάζει δύο νέους εκθεσιακούς χώρους στην Αθήνα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 415) και την Θεσσαλονίκη (οδό Αλεξ. Παπαναστασίου 61)

1998

Επένδυση στη Θεσσαλονική

Το 1998 η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. αγοράζει οικόπεδο έκτασης 8.300 m2 στην Θεσσαλονίκη με προοπτική την κατασκευή σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει γραφεία, εκθεσιακούς χώρους και κέντρο διανομής προκειμένου να καλύψει ανάγκες της αγοράς της Βορείου Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών.

1999

Επέκταση στη Ρουμανία

Το 1999, η εταιρία επεκτείνει τις δραστηριότητες της στη Ρουμανία, ιδρύοντας θυγατρική εταιρία 100% με την επωνυμία «VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA S.R.L.» και με αντικείμενο το εμπόριο εξαρτημάτων επίπλων και ιδιοκατασκευών (do-it-yourself).

1999

Αναδιοργάνωση λειτουργιών

To 1999, η εταιρία δρομολογεί διαδικασίες για τον καθορισμό της στρατηγικής της ανάπτυξης και τον ανασχεδιασμό αναδιοργάνωσης λειτουργιών (Οργανόγραμμα Λειτουργιών) που θα της επιτρέψει να αντεπεξέλθει στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς που δραστηριοποιείται, και να υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η εφαρμογή νέων πρωτοποριακών και ευέλικτων δομών οργάνωσης.

Κατόπιν η εταιρία προχώρησε σε συνεργασία με εταιρία συμβούλων η οποία είναι εξειδικευμένη σε θέματα εφαρμογής προγραμμάτων «Επιλογής και εφαρμογής Λογισμικού» (ERP) και «Ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών» (BPR). Στην εν λόγω εταιρία ανετέθη από τη ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. α) η καταγραφή επακριβώς των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας ανά τμήμα και στο σύνολο της με τις απαιτούμενες αλλαγές στις διαδικασίες για την εύρυθμη και παραγωγικότερη οργάνωση όπως προκύπτει από το οργανόγραμμα λειτουργίας της, β) η καταγραφή των απαιτήσεων της εταιρίας για το νέο λογισμικό και η προτεινόμενη καλύτερη δυνατή επιλογή και γ) η πιστοποίηση της εταιρίας με το ISO 9001.

Όλα τα ανωτέρω επετεύχθησαν με επιτυχία και ολοκληρώθηκαν το 2000.

2000

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

To 2000 πραγματοποιείται επιτυχώς η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 165.000.000 δρχ. ή 484.225,97 ευρώ με την έκδοση 825.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. ή 0,59 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 3.600δρχ.ή 10,56 ευρώ. Οι 825.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή από την οποία δημόσια έγγραφη η εταιρία άντλησε τα ανωτέρω στην οικεια θέση αναγραφόμενα ποσά. Επίσης το 2000 η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις συνόλου 895 εκ. δρχ. ή 2.626 χιλ. ευρώ που έγιναν με την χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων. Συγκεκριμένα η εταιρεία προχώρησε στην:

  • Ανάπτυξη της Θυγατρικής στην Ρουμανία: “VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA SRL”
  • Αγορά οικοπεδικής έκτασης 50,000 m2 με παλαιό κτίριο 12.750τ.μ. επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα, για τη δημιουργία σύγχρονου κέντρου διανομής
  • Έναρξη Εργασιών Ανέγερσης Γραφείων-Εκθέσεως-Αποθήκης στην Σίνδο Θεσσαλονίκης (περιοχή Σίνδου)
  • Την Αγορά και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Συστήματος ERP και λοιπών Εφαρμογών.
2001

Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων

Το 2001 η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ολοκληρώνει κατά 90% την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων και κατά 83% το Επενδυτικό της Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:

Ολοκληρώνονται οι νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη. Το υποκατάστημα στην Αλεξ. Παπαναστασίου 61 και στην οδό Κλεισούρας 11 καθώς και η αποθήκη στην οδό Υψηλάντου 59 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης μεταφέρονται στο νέο κτιριακό συγκρότημα στο 10χλμ, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Οι νέες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν 1.500m2 γραφειακούς και εκθεσιακούς χώρους και 20.000m3 αποθηκευτικούς καλύπτουν ανάγκες της αγοράς της Βορείου Ελλάδος και των Βαλκανικών χωρών.

Επίσης το 2001 ολοκληρώνεται και εφαρμόζεται το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) αναπτύσσοντας την on-line σύνδεση όλων των εργασιακών χώρων της εταιρείας δίνοντας την δυνατότητα για έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

2002

Ανέγερση ιδιόκτητου κέντρου διανομής

Το 2002 η εταιρεία ξεκινά τις οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση ιδιόκτητου υπερσύγχρονου κέντρου διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας συνολικής επιφάνειας 30.000m2 περίπου και αποθηκευτικού όγκου 250.000m3

Επίσης δημιουργείται Νέο Ειδικό Τμήμα Πωλήσεων (e-commerce) το οποίο θα προωθήσει μέρος της υπάρχουσας γκάμας προϊόντων με την προσθήκη μεγάλου αριθμού νέων εμπορευμάτων που απευθύνονται στην βιομηχανία και το λιανεμπόριο.

Η έναρξη των εργασιών του συγκεκριμένου τμήματος θα γίνει αρχές του 2004, με την ολοκλήρωση του νέου Κέντρου Διανομής στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

• Το 2002 η εταιρεία υπέβαλλε φάκελο στο Υπουργείο Ανάπτυξης για επιδότηση στην δράση «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» μηχανογραφικών εφαρμογών e-commerce και Warehouse Management. Η εν λόγω αίτηση εγκρίθηκε (Υπ. Ανάπτυξης αρ. πρωτ. ΔΠΛ/ΕΗ-Α-461/Φ 19 Α1/11.5.2003) για 120.996 ευρώ.

2003

Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος

Το 2003 ολοκληρώνεται με επιτυχία το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους 8,2 εκατ. ευρώ (από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν με τη Δημόσια Εγγραφή) με σημαντικές επενδύσεις σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις (Θεσσαλονίκη και Οινόφυτα Βοιωτίας) και στην ίδρυση θυγατρικής στην Ρουμανία συνολικού ύψους 4,5 εκ. ευρώ, σε Προγράμματα ERP και στην δημιουργία νέου Business Unit (B2B) ύψους 0,5 εκ. ευρώ περίπου, ενώ τα υπόλοιπα αντληθέντα κεφάλαια ύψους 3,2 εκ. ευρώ διατέθηκαν για την μείωση τραπεζικού δανεισμού και για κεφάλαια κίνησης. Τον Οκτώβριο του 2003 η εταιρεία πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 9001 από τον Βρετανικό Διεθνή αναγνωρισμένο Οίκο UKAS Quality.

2004

Ίδρυση θυγατρικής LogiSystems

Τον Φεβρουάριο του 2004 η εταιρεία ιδρύει θυγατρική εταιρία με την επωνυμία LogiSystems Ανώνυμη Εταιρεία Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων με κεφάλαιο 90.000 ευρώ και συμμετοχή με ποσοστό 99%. Η έδρα της θυγατρικής είναι ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας. Σκοπός της συσταθείσας εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και τυποποίησης εμπορευμάτων, δραστηριότητες που είναι συναφείς με τους σκοπούς της μητρικής εταιρίας.

Τον Ιούλιο του 2004 ξεκινά η λειτουργία του νέου ιδιόκτητου υπερσύγχρονου κέντρου διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας συνολικής επιφάνειας 30.000m2 περίπου και αποθηκευτικού όγκου 250.000m3

Με την λειτουργία του εν λόγω κτιρίου η εταιρία έκρινε πλεονάζουσα την διατήρηση και των αποθηκευτικών χώρων της οδού Σώρρου και Κατσαντώνη στην Μεταμόρφωση Αττικής και αποφάσισε την πώληση τους ενισχύοντας τα αποτελέσματα της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 2.590.000 περίπου που αποτελεί την διαφορά μεταξύ τιμήματος και αναπόσβεστης αξίας του κτιρίου.

2005

Νέες επενδύσεις και συνεργασίες

Τον Ιανουάριο του 2005 η εταιρία ιδρύει νέα θυγατρική εταιρία με την επωνυμία Organizer Stores Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Επαγγελματικού & Οικιακού Εξοπλισμού με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ και συμμετοχή με ποσοστό 99%. Η έδρα της θυγατρικής είναι ο Δήμος Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Σκοπός της συσταθείσας εταιρίας είναι οι παντός είδους και τύπου εξοπλισμοί και διακοσμήσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων καθώς και η εμπορία ειδών εξοπλισμού, διακοσμήσεως, εμφανίσεως, προβολής, αυτοματισμού, χωροθετικής εκμετάλλευσης και οργανώσεως επαγγελματικών και οικιακών χώρων.

Τον Απρίλιο του 2005 η εταιρεία ξεκινά την συνεργασία της με τον γαλλικό πολυεθνικό όμιλο εταιρειών Retif SA & Fiter SA ο οποίος ιδρύει και εκμεταλλεύεται καταστήματα προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι η λήψη και εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας του εν λόγω ομίλου στον εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων αφενός και αφετέρου η πρόσβαση της Βογιατζόγλου Systems στις πληροφορίες και στα ηλεκτρονικά δεδομένα που σχετίζονται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Τον Μάιο του 2005 η εταιρία αποφάσισε την σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία «REVOS MANAGEMENT SRL» στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στην οποία η εταιρία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. συμμετέχει με ποσοστό 99% του εταιρικού κεφαλαίου της. Σκοπός της συσταθείσας εταιρίας είναι η αγορά, μίσθωση, και εκμετάλλευση ακινήτων που θα ανήκουν στην εταιρία ή σε τρίτους.

2006

Νέο κατάστημα Organizer Stores στα Γλυκά Νερά

Τον Δεκέμβριο του 2006 αποφασίζεται η έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος της θυγατρικής εταιρείας “Organizer Stores Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων”, στα Γλυκά Νερά Αττικής, επί της Λεωφ. Λαυρίου 113, σε έκταση 3.200 τ.μ. Πρόκειται για το δεύτερο “one stop shop” επαγγελματικού εξοπλισμού και διακόσμησης στην Ελλάδα, με ποικιλία προϊόντων σε επαγγελματικά έπιπλα, ράφια, είδη προβολής και επικοινωνίας, βιτρίνες, τεχνητά φυτά, υλικά συσκευασίας, ράφια από γυαλί, ξύλο ή μέταλλο κ.λ.π., ενώ παράλληλα διαθέτει μεγάλη ποικιλία εποχιακών ειδών που εναλλάσσεται συνεχώς

PRESENT
TOP