Η μετοχική σύνθεση της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.: 5.244.420 [82,92%]
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ έως 3%: 1.080.580 [17,08%]
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: 6.325.000

ΜΕΤΟΧΟΙ

  • ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
TOP