ΡΑΦΙΑ LIVE STORAGE

Ανάγκη: Χρειάζομαι εναλλαγή αποθέματος με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου της αποθήκης μου, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσω εξειδικευμένα μηχανήματα χειρισμού.

Λύση: Τα ράφια αποθήκης Live Storage παρέχουν εναλλαγή αποθέματος, με γνώμονα, «ό,τι εισέρχεται πρώτο εξέρχεται πρώτο» (FIFO), διασφαλίζοντας παράλληλα τη σωστή αξιοποίηση του χώρου. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται με συνέπεια καλής ποιότητας βασικές παλέτες για βέλτιστη αποδοτικότητα.

Πρόκειται για μια μορφή αποθήκευσης με σύστημα μετακίνησης με βαγονέτο στην οποία οι παλέτες αποθηκεύονται δύο, τρεις ή τέσσερις (έως 5) η μια πίσω από την άλλη.

Οι παλέτες φορτώνονται σε ένα βαγονέτο το οποίο σπρώχνει τις υπόλοιπες παλέτες προς τα πίσω, πάνω σε ράγες. Όταν αφαιρείται μια παλέτα, οι υπόλοιπες επανέρχονται στην μπροστινή θέση. H πρόσβαση στις παλέτες γίνεται μόνο από τη μία πλευρά.

Χαρακτηριστικά

συστήματος αποθήκευσης Live Storage

  • Σύστημα που λειτουργεί με βάση την αρχή «ότι εισέρχεται πρώτο εξέρχεται πρώτο» (FIFO) και διασφαλίζει την εναλλαγή αποθέματος.
  • Υψηλή πυκνότητα αποθήκευσης, μεγαλύτερη οικονομία.
  • Μία πλευρά φόρτωσης και μία πλευρά λήψης, εξασφαλίζει ταχεία διακίνηση εμπορευμάτων στην αποθήκη.

Το πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι δέχεται μεγάλο αριθμό παλετών ή κιβωτίων σε βάθος και η ταχύτητα κίνησής του εξαρτάται από την ποιότητα των ραουλοδιαδρόμων.

TOP