ΠΑΛΕΤΟΡΑΦΑ - ΡΑΦΙΑ BACK TO BACK

Ανάγκη αποθήκης: Χρειάζομαι την καλύτερη αξιοποίηση χώρου τόσο σε ύψος όσο και σε εμβαδόν, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε επιμέρους παλέτα, με παράλληλη δυνατότητα ρύθμισης του ύψους των παλετών.

Λύση: Ράφι Back to Back ή Παλετόραφο. Έχει εφαρμογή τόσο σε διάταξη στενών διαδρόμων όσο και σε διάταξη μεγαλύτερων διαδρόμων δίνοντας την μέγιστη δυνατή ευελιξία αποθήκευσης ανάλογα και με τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. Η ευελιξία ενισχύεται και από την δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους των παλετών.

Το σύστημα αποθήκευσης βαρέων φορτίων είναι μια υψηλού επιπέδου τεχνική εφαρμογή σταθερότητας και μεγάλης αντοχής. κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χάλυβα, που του εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και έχει πιστοποιηθεί κατά EN 102043.1 από την TUV PRODUCT SERVICE GmbH.

Kάθε ανάγκη αποθήκευσης μεγάλων και βαρέων αντικειμένων μπορεί να καλυφθεί με κατάλληλη επιλογή συστημάτων, η οποία προκύπτει από μελέτη του φορτίου, του ύψους μέχρι το οποίο μπορεί να φτάσει μια κατασκευή καθώς και των αναγκών διακίνησης των εμπορευμάτων. Είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα αποθήκευσης παλετών. με χρήση μονών ή διπλών σειρών (back to back) και διαδρόμων που προσαρμόζονται στα ανυψωτικά μηχανήματα του πελάτη, προσφέρει τα παρακάτω:

Χαρακτηριστικά

100% δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε παλέτα.

  • Εύκολη μετακίνηση καθ’ύψος των δοκίδων που σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα μεγέθη παλετών πετυχαίνοντας έτσι μέγιστη αξιοποίηση του χώρου.
  • Χρήση απλών ανυψωτικών μηχανημάτων.

Το σύστημα ραφιών έχει δυνατότητα αποθήκευσης φορτίου έως και 30 τόνους ανά μονάδα μήκους ενώ το ύψος της κατασκευής μπορεί να φτάσει μέχρι τα 13,5 μέτρα. Παρέχει μεγάλη ασφάλεια, αντοχή και λειτουργικότητα. Η δυνατότητα σχεδιασμού κατακόρυφων πλαισίων διατομής «ω» παρέχει ισχυρότερη δομή σε σχέση με τα ανοικτά προφίλ τύπου «C» που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι κατασκευαστές.

Στο παλετόραφο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφόρων τύπων ανυψωτικά μηχανήματα

ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και τις προδιαγραφές του χώρου.

  • Σε διάδρομο κίνησης 2,80m-3m χρησιμοποιούνται μηχανήματα τύπου Reach Truck.
  • Σε διάδρομο κίνησης ανάμεσα στις σειρές ραφιών 2,40m -2,60m από παλέτα σε παλέτα χρησιμοποιούνται μηχανήματα πεζού χειριστή.
  • Σε διάδρομο κίνησης 1,70m-1,80m χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα στενών διαδρόμων (VNA -Very Narrow Aisle).

Η σωστή καταγραφή της ανάγκης του πελάτη σε σχέση με τις προδιαγραφές της αποθήκης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Tα στελέχη της εταιρίας μας έχουν την τεχνογνωσία να σας προσφέρουν την καλύτερη λύση – μελέτη αξιοποίησης της αποθήκης σας πετυχαίνοντας το βέλτιστο συνδυασμό χωρητικότητας-παραγωγικότητας.

TOP