ΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ανάγκη: Χρειάζομαι να αυξήσω τον αποθηκευτικό χώρο καθώς διαθέτω ενεκμετάλλευτο χώρο κατά το ύψος της αποθήκης μου.

Λύση: H κατασκευή παταριών (ενός ή περισσότερων ορόφων) για μια επαγγελματική αποθήκη ενδείκνυται σε περιπτώσεις που ο αποθηκευτικός μας χώρος έχει ύψος ανεκμετάλλευτο, οι ανάγκες μας είναι “picking” χαρτοκιβωτίων και επιθυμούμε να αυξήσουμε την αποθηκευτική μας δυνατότητα.

Τα πατάρια αποθήκης πρόκειται για ιδιαίτερα στιβαρές κατασκευές, μεγάλης αντοχής που παρέχουν τη δυνατότητα διπλασιασμού (ή περισσότερο ανάλογα με τα επίπεδα των ορόφων) της χωρητικότητας του αποθηκευτικού μας χώρου χωρίς να υπάρχει ανάγκη επένδυσης σε αγορά ανυψωτικών μηχανημάτων.

TOP