ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ CANTILEVER

Ανάγκη: Θέλω να αποθηκεύσω αντικείμενα μεγάλου μήκους (π.χ. φύλλα ξυλείας, σωλήνες) με ασφάλεια και λειτουργικότητα.

Λύση: Τα προβολικά ράφια αποθήκης Cantilever είναι η κατάλληλη λύση για την αποθήκευση κάθε είδους μεγάλου μήκους που δεν είναι δυνατόν να παλετοποιηθεί και γενικώς αντικειμένων διαφορετικού όγκου και μήκους.

Τα προβολικά ράφια αποθήκης Cantilever είναι κατάλληλα για την αποθήκευση αντικειμένων μεγάλου μήκους, όπως ξυλεία, σωλήνες, πλαστικά προφίλ, έπιπλα και γενικότερα αντικείμενα ποικίλου όγκου, γιατί εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλο το μήκος χωρίς την παρέμβαση κολώνων όπως για παράδειγμα στη λύση του Παλετόραφο.

Αποτελείται από συναρμολογούμενα στοιχεία και είναι πλήρως αυτοστήρικτο, δηλαδή δεν χρειάζεται να σταθεροποιηθεί με κάποιο τρόπο σε τοίχο, οροφή κλπ. Φτάνει σε ύψος έως και 8 μέτρα και τo μήκος των βραχιόνων του μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα.

Η χρήση κλειστών μασίφ προφίλ σχήματος -H- σε συνδυασμό με την εφαρμογή βιομηχανικών τεχνικών παραγωγής για την κατασκευή των δομικών συνδέσμων Cantilever, μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε φορτία με την επιλογή ανάλογης διατομής των στοιχείων των κατασκευών.

TOP