ΡΑΦΟΠΑΤΑΡΑ

Ανάγκη: Χρειάζομαι δυνατότητα χειροκίνητης λήψης (picking) για μικρά είδη σε περιβάλλον υψηλής πυκνότητας χωρίς τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού χειρισμού.

Λύση: Ραφοπάταρο – Ράφια πολλαπλών επιπέδων όπου τα κατακόρυφα στοιχεία στηρίζουν όχι μόνο τα ράφια, αλλά και τους διαδρόμους πρόσβασης πεζών. Τα εμπορεύματα μπορούν να φορτώνονται σε υψηλότερα επίπεδα, ή να λαμβάνονται από υψηλότερα επίπεδα, μέσω περονοφόρων οχημάτων ή μέσω επικλινών μεταφορικών ταινιών.

H πιο οικονομική μέθοδος για να αυξήσετε την αποθηκευτική ικανότητα του χώρου που διαθέτετε. Τα πατάρια είναι τυποποιημένες ευέλικτες (modular) κατασκευές, που δημιουργούνται από αλληλοσυνδεδεμένα στοιχεία και προσαρμόζονται ακόμη και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις. Όλα τα δομικά τους στοιχεία κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό ατσάλι, πιστοποιημένο κατά EN 10240 3.1B. H πατενταρισμένη κολώνα, κύριο συστατικό του συστήματος, γαλβανίζεται μέσω της διαδικασίας SENDZIMIR και εγγυάται τη μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Το προφίλ, μια κλειστή διατομή χωρίς διάτρηση ή τομές, επιτρέπει στις συνδέσεις να γίνονται σε οκτώ σημεία κατά μήκος των τεσσάρων όψεων. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας παταριών απεριορίστων μορφών και διατάξεων, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους χρήστες να μεγιστοποιήσουν την αποθηκευτική ικανότητα του χώρου τους.

Οι συνεχείς και αυστηρών προδιαγραφών πειραματικές δοκιμές αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη όλων των επί μέρους στοιχείων των συστημάτων αποθήκευσης που προσφέρει η Βογιατζόγλου Systems. H συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία των κατασκευαστών μεταφέρεται στα συστήματα ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωση της παραγωγικότητας των επενδύσεων στους αποθηκευτικούς χώρους.

TOP