ΣΥΣΤΗΜΑ RADIO SHUTTLE

Ανάγκη: Χρειάζομαι να αποθηκεύσω μεγάλο αριθμό εμπορευμάτων τόσο σε πλήθος κωδικών όσο και σε ποσότητα ανά κωδικό. Χρειάζομαι ταχεία διακίνηση για τα εμπορεύματά μου, μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Λύση: Το σύστημα Radio Shuttle αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για αυτού του είδους την ανάγκη. Η λειτουργία του βασίζεται στην χρήση ενός ή περισσότερων ρομποτικών οχημάτων που εκτελούν τις απαραίτητες μετακινήσεις εντός ενός ειδικά διαμορφωμένου συστήματος αυτόματων ραφιών πυκνής αποθήκευσης. Με το Radio Shuttle επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του διαχειριστικού κόστους με συνέπεια η απόσβεση της επένδυσης να είναι ιδιαίτερα ελκυστική όταν πρόκειται για αποθήκες που διακινούν μεγάλο όγκο εμπορευμάτων με υψηλή ταχύτητα.

To Radio Shuttle είναι ένα αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα μεταφοράς παλέτας που τρέχει πάνω σε οδηγούς στα τούνελ αποθήκευσης σε ειδικά σχεδιασμένες δομές ραφιών, για τη φόρτωση και εκφόρτωση παλετών. Αποτελείται από ένα προγραμματιζόμενο όχημα – robot που μεταφέρεται μεταξύ των επιπέδων των ραφιών μέσω ενός κλασσικού περονοφόρου και μία ειδικά σχεδιασμένη δομή ραφιών, βελτιστοποιεί το χρόνο των εργαζομένων.

Για παράδειγμα: ο χειριστής του περονοφόρου θέλει να ανακτήσει έναν αριθμό παλετών από ένα συγκεκριμένο τούνελ. Για να το πράξει, τοποθετεί το Radio Shuttle στην αρχή του τούνελ και δίνει την κατάλληλη εντολή μέσω του τηλεχειριστηρίου που συνοδεύει το σύστημα.

RadioShuttleDevice_Voyatzog

Το Radio Shuttle έπειτα από την εντολή, λειτουργεί χωρίς περαιτέρω παρέμβαση, αφήνοντας στον οδηγό τη δυνατότητα να ασκεί και άλλα καθήκοντα, εν τω μεταξύ. Όταν θέλουμε το Radio Shuttle σε άλλο επίπεδο ραφιών μεταφέρεται με τη χρήση ενός περονοφόρου. Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των εργαζομένων που απαιτούνται παραμένει περιορισμένος. Όταν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους απαιτείται μεγαλύτερο “γύρισμα” των κωδικών της αποθήκης αυτό λύνεται με την εισαγωγή ενός ακόμη Radio Shuttle.

Λειτουργίες του συστήματος αποθήκευσης

Radio Shuttle

 • FIFO: μεταφορά παλετών στην τελική θέση αποθή κευση και ανάκτηση αυτών από τις αντίθετες πλευρές.
 • LIFO: μεταφορά παλετών στην αρχική θέση αποθήκευση και ανάκτηση αυτών από την ίδια πλευρά.
 • Κατά τη μετακίνηση (IN/OUT) των παλετών, το Radio Shuttle κινείται πίσω για την πρόληψη ζημιών.
 • Αποθήκευση/ανάκτηση συγκεκριμένου αριθμού ή όλων των παλετών ενός τούνελ.
 • Μετακίνηση των παλετών στο σημείο συλλογής (LIFO ή FIFO).
 • Αλλαγή πλευράς: το Radio Shuttle “τρέχει” κάτω από τις παλέτες σε αντίθετες κατευθύνσεις στις εφαρμο γές FIFO (στροφή στην αρχική θέση).
 • Λειτουργία καταμέτρησης παλετών: το Radio Shuttle “τρέχει” κάτω από τις παλέτες και κάνει την καταμέτρησή τους.
 • Χαμηλή μπαταρία <40% το Radio Shuttle δεν εκτελεί κανένα κύκλο και στέλνει μήνυμα προς το τηλεχειριστήριο.
 • Ανίχνευση της θέσης του Radio Shuttle στο τούνελ.
 • Λειτουργία ανάκτησης: χειροκίνητη αφαίρεση με γρύλο.

Προτερήματα

του Radio Shuttle

 • Προσφέρει την υψηλότερη δυνατή πυκνότητα αποθήκευσης και θεωρείται η καταλληλότερη λύση μεταξύ των μη πλήρως αυτόματοποιημένων συστημάτων.
 • Το σύστημα είναι ημιαυτόματο (λειτουργεί σε συνδυασμο με ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα).
 • Όσο το Radio Shuttle μεταφέρει το φορτίο στο εσωτερικό του συστήματος οι χειριστές των περονοφόρων είναι ελεύθεροι να εργαστούν αλλού, βελτιστοποιώντας έτσι το χρόνο τους.
 • Πυκνή αποθήκευση κωδικών παλετών ανά τούνελ.
 • Δυνατότητα χειρισμού παλετών FIFO και LIFO.
 • Στιβαρή κατασκευή.
 • Σχεδιάζεται & ρυθμίζεται για οποιοδήποτε τύπο παλέτας.
 • Τεχνολογία AC-motor/inverter
 • Συμπαγές που σε αντίθεση με τους DC-κινητήρες έχει μικρότερο ύψος και περισσότερο χώρο για μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.
 • Λιγότερη συντήρηση.
 • Ηλεκτρο-μηχανικός μηχανισμός ανύψωσης (σταθερή ανύψωση από όλες τις πλευρές).
 • Μη υδραυλικό-χωρίς διαρροές πετρελαίου.
 • Μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας.
 • Σύντομος χρόνος φόρτισης.
 • Αξιοποιεί πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο σύστημα αποθήκευσης τη διαθέσιμη επιφάνεια της αποθήκης και την αποδοτικότητά της.
TOP